Teamutvikling

Dagens og fremtidens arbeidsliv krever i større grad at lederne evner å involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonens utviklingsarbeid. Derfor blir en teamorientering viktigere, samtidig som det også settes større krav til å dyrke individuelle ulikheter og ferdigheter i teamet.

Vi skaper handlekraftige og operative team

Ledere må evne å forstå ulike personprofiler og være sanseskarpe på den enkeltes kompetanse, behov og kapasiteter, og fremme disse til beste for teamet, den enkelte og organisasjonen.

Sentralt vil være at lederrollen er avklart, at lederen har identitet som leder, at lederen vet hva man blir målt på og at lederen besitter nødvendig kompetanse og ressurser for utøvelse av ledergjerningen. Og sist, men ikke minst; at den enkelte lederen prioriterer tid til operativ og situasjonsbestemt ledelse, kombinert med fag.

Din Utvikling besitter verktøy, metoder og mangeårig kompetanse innenfor leder- og teamutvikling. Vi arbeider strategisk og i prosess med våre kunder og mange utviklingsprosesser går over 1-2 år+, med individuell lederveiledning mellom kurssamlinger. Vi bruker også en rekke verktøy i kartlegging og utvikling av lederrollen så vel som teamets ferdigheter og utviklingspotensial, samt verktøy for måling av effekt på opplæring knyttet til leder- og teamutvikling.

Eksempler på tjenester innen leder- og teamutvikling:

  • Lederutvikling
  • Ledercoaching
  • Teamutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Vanskelige personalsaker
  • Konstruktive medarbeidersamtaler.
  • m.m.

 

 

Kontakt oss om Teamutvikling

Arild Reierskog

Seniorkonsulent


932 06 173 Les mer ›

Kim Nielsen

Seniorkonsulent


918 13 950 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner