Salgsutvikling/salgscoaching

Det er lett å sitte på et salgskurs og være enig, for deretter å gå hjem og fortsette som før. Endring og utvikling må skje i den virkelige verden, og med «det som virker». De som har knekt koden, DE BESTE, har oppskriften og atferden som gir resultater i salg.

Salg er en ferdighet, et håndverk, som ingen er født til. Det som alle andre fag; det må læres. I Din Utvikling Consulting jobber vi praktisk med de områder som påvirker salg; medarbeidere, ledere og omgivelser.

I vår rådgivning og utvikling/gjennomføring av effektive salgsutviklingstjenester arbeider vi helhetlig og sikrer at hele verdikjeden hos vår kunde ivaretas i prosessen. Dette innebærer at våre tjenester og tilnærminger alltid blir forsøkt knyttet opp mot kundens salgs- og markedsstrategier samt er godt forankret hos ledelsen/salgsledelsen, den øvrige salgs- og serviceorganisasjoner og alltid har med seg perspektivet «kundens kunde».

Sentralt for oss er å dyktiggjøre og ansvarliggjøre salgsledelsen, både som rollemodeller og pådrivere for medarbeidere i egen organisasjon, men ikke minst som utviklere av salgs- og serviceressursene i egen organisasjon.

 

Kontakt oss om Salgsutvikling/salgscoaching

Anders Mørk

Seniorkonsulent


924 47 389 Les mer ›

Olle Indseth

Leder avd. Prestasjonsutvikling / Regionleder


901 42 060 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner