Ledergruppeutvikling

Effektive ledergrupper forutsetter en bevisstgjøring på hva gruppen er gode på og hvilke områder ledergruppen må fokusere på for å utvikle seg videre. Gjennom vår kompetanse og verktøy, basert på anerkjent forskning, bistår vi i kartlegging og utvikling av effektive ledergrupper.

Bevisstgjøring rundt styrker og utviklingsområder

Kjennskap til ledergruppens styrker og utviklingsområder er sentralt for oppnåelse av effektivitet i gruppen, skaper de beste beslutningsprosesser og vil gjenspeile hvilken merverdi dette har for organisasjonens resultater.

Din Utvikling bistår ofte med utvikling av ledergrupper og hvor vi spesielt hjelper til med observasjon i ledergrupper, intervjuer, avklaring av forventninger/roller, struktur på møter, gruppemedlemmenes evne til å samhandle samt effektiviteten i møtene.

 

Ledergruppeverktøyet Effect

Gjennom vårt samarbeid med Cut-e kan vi også nå tilby ledergruppeverktøyet Effect, utviklet i samarbeid med Henning Bang og Thomas Midelfart, basert på 40-års forskning og grundig beskrevet i boken «Effektive ledergrupper». Vi har som selskap brukt modellen gjennom flere år og våre rådgivere er sertifiserte på denne metodikken og bruk av verktøyet Effect.

Effect kartlegger 27 faktorer som karakteriserer effektive ledergrupper, fordelt på 3 kategorier; 1) Forutsetninger for teameffektivitet, 2) Prosesser som påvirker teameffektivitet, 3) resultater som ledergruppen skaper.

 

Gjennom Effect blir ledergruppens resultater sammenlignet med en normgruppe basert på 215 lederteam.

Modellen har en nordisk tilnærming og er brukt på over 200 norske ledergrupper (finnes også på engelsk og kan brukes på ledergrupper med internasjonal sammensetning).

Basert på ledergruppeprofilen kan vi bistå som fasilitator i videreutvikling av ledergruppen og øke ledergruppens effektivitet.

Kontakt oss om Ledergruppeutvikling

May Helen Myhre

Seniorkonsulent


976 71 003 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner