Kursprogrammer/medarbeiderutvikling

Din Utvikling arrangerer bedriftstilpassede kurs innenfor en rekke fagområder. Dette er kurs som understøtter kundens ambisjoner for medarbeiderutvikling, kompetanseutvikling og virksomhetsvikling. Undervisningen designes etter tilpassede opplæringsmål innen områder som salg, kundebehandling og medarbeiderskap.

Praktiske ferdigheter

Vi gir deltakerne praktiske ferdigheter, konkrete verktøy og gode opplevelser til nytte i eget arbeid. Dermed styrkes strategisk viktige kompetanser for å nå organisasjonens og den enkelte medarbeiders mål. Vi tilpasser arbeidsform, metodikk, innhold og verktøy til organisasjonskulturen, samt til den enkelte målgruppes behov – fra korte kurs til kurspakker som behovstilpasses i omfang og lengde. Kunnskap skapes gjennom handling, trening, bevisstgjøring, mestringsfølelse, tilbakemeldinger og refleksjon. Våre seniorkonsulenter/kursholdere er praktikere, som med sin erfaring og kompetanse ser gruppens og individets behov, byr på seg selv, involverer og inspirerer.

Eksempler på kurs:

  • Kundebehandling
  • Presentasjonsteknikk
  • Salgstrening
  • Butikksjefopplæring
  • Butikkmedarbeideropplæring
  • Personlig utvikling

 

 

Kontakt oss om Kursprogrammer/medarbeiderutvikling

Olle Indseth

Seniorkonsulent


901 42 060 Les mer ›

May Helen Myhre

Seniorkonsulent


976 71 003 Les mer ›

Kim Nielsen

Seniorkonsulent


918 13 950 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner