Strategier og virksomhetsforbedring

Økonomiske og organisatoriske forbedringer krever endringskompetanse og involveringsbaserte tilnærminger. Vi hjelper virksomheter med analysere forbedringsområder, utarbeide planer for forbedring og skape forandring.

Operasjonalisering av strategier

Din Utvikling har økt pågang i henvendelser fra organisasjoner som er i hyppige endringer og som ønsker ekstern bistand i revitalisering, forsterkning og optimalisering av sine strategier og endringsprosesser, i tillegg til støtte for operasjonalisering av disse – gjennom involveringsbasert tilnærming.

I tillegg til gode forretningsmessige og organisatoriske strategier er det like viktig at den enkelte virksomhet besitter supplerende og effektive HR-strategier som bygger oppunder målsettingene i de forretningsmessige strategiene.

 

Samarbeid med SEMCO International AS  undefined

For å kunne jobbe ytterligere helhetlig med våre kunder – i strategisk og operativ sammenheng – har vi inngått et tett samarbeid med SEMCO International AS.

SEMCO ble etablert i 1975 av utbrytere fra Asbjørn Habberstad, som et partnerskap med hovedfokus på å gi «råd til ledere». Selskapet har hatt en størrelse på ca 25 ansatte/partnere, vokser betydelig og har opparbeidet en posisjon i markedet som et solid management consulting-selskap. Selskapets rådgivere har bakgrunn som ledere med solid erfaring fra strategiarbeid, virksomhetsutvikling og bred forretningsforståelse. Dette – kombinert med flere års erfaring som konsulenter – gjør selskapet slagkraftig i å fasilitere og operasjonalisere strategi- og virksomhetsforbedringsprosesser for sine kunder.

SEMCO har sin spisskompetanse innen virksomhetsforbedring, strategi og operasjonalisering, herunder analyser, utvikling og fasilitering av strategiprosesser, ledelse og styring, funksjonsrådgivning innen logistikk/salg og marked/økonomi/kommunikasjon m.m. Dette i tillegg til spisskompetanse innen IKT-rådgivning og bistand, prosjekt- og programledelse og gründer- og startups-rådgivning.

 

Sammen tilbyr vi våre kunder et unikt sammensatt team av forretningsorienterte seniorkonsulenter med leder- og konsulenterfaring fra en rekke bransjer, nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom vår felles spisskompetanse er vi en helhetlig samarbeidspartner innen strategi,- bedrift- og personellutvikling.

 

Kontakt oss om Involveringsbaserte forbedringsprosesser

Arild Reierskog

Seniorkonsulent


932 06 173 Les mer ›

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner