Gruppe - og teamutvikling

All forskning viser tydelig at effektivt samarbeid i gruppe/team påvirker resultater, både i form av effektivitet, trivsel og kvalitet. Effektive – og høyt presterende team – kjennetegnes gjennom fokus på gruppens samlede prestasjoner, tillit, struktur, og felles ansvar for resultater.

Har din bedrift behov for å få målt gruppers effektivitet og behov for utvikling?

Vi besitter kompetanse og verktøy for hvordan dere kan skape høyt presterende team og dyktige teamledere

For kvalitativt og kvantitativt kunne måle gruppers produktivitet og effektivitet anvender vi GDQ – Group Development Questionnaire, utviklet av Susan Wheelan. Dette er en svært reliabel og valid metode for å måle hvordan grupper fungerer og kan utvikles, herunder identifisering av gruppens modenhet, effektivitet, styrker og svakheter. GDQ gir et bilde av en gruppes samspill og produktivitet, og resultatene viser hvilke områder gruppen bør jobbe med for å utvikle seg til et høyt presterende team. Våre rådgivere er sertifiserte innen GDQ, samt de digitale støtteverktøyene TeamBook og MeBook.

GDQ-metoden: Susan Wheelans modell om arbeidsgruppers utvikling har fått stort gjennomslag i arbeidslivet. GDQ består av 60 spørsmål og måler gruppens funksjonalitet med utgangspunkt i 13 områder:

 • Opplever gruppen at de tilhører gruppen og kjenner de en trygghet i det?
 • Opplever gruppen at den behøver en tydelig ledelse?
 • Finnes det tilstrekkelig med struktur for at gruppen skal kunne samhandle?
 • Pågår det maktkamper innen gruppen?
 • Finnes det sterke spenninger mellom medlemmer i gruppen?
 • Finnes det opposisjon mot lederen?
 • Arbeider man med eller mot hverandre?
 • Er mål og arbeidsstruktur tydelig?
 • Finnes det en høy emosjonell teamfølelse?
 • Benyttes lederen som en ressurs i gruppen?
 • Finnes det effektive beslutnings- og utviklingsstrukturer?
 • Er høy kvalitet, høy lønnsomhet og høy tilfredshet en norm?
 • Hvordan samhandler gruppen med eksterne partnere?

Medlemmenes svar sammenstilles anonymt og analyseres deretter statistisk. Basert på analysen identifiseres gruppens utviklingssteg (dvs. hvilken fase, ref. IMGD, gruppen befinner seg i) samt områdene der gruppen behøver å utvikles videre for å fungere bedre. Hensikten er å øke gruppemedlemmenes evne til på en resultatorientert måte samarbeide mot oppsatte mål, med felles oppdrag i fokus.

Fokus på felles ansvar: GDQ har en tydelig gruppefokus, som resulterer i at risikoen for å fokusere på individuelle ulikheter, minsker. Fokus er på gruppens felles ansvar for sin utvikling, på medarbeiderskapet så vel som lederskapet. Gruppen kan være en ledergruppe, en prosjektgruppe, et styre eller en annen form for arbeidsgruppe.

GDQ baserer seg på IMGDIntegrated Model of Group Development, som konkret deler gruppers mønstre opp i fem karakteristiske utviklingssteg/faser:

 1. Tilhørighet og trygghet
 2. Opposisjon og konflikt
 3. Tillit og struktur
 4. Arbeid og produktivitet
 5. (avslutning/opphør av gruppen)

IMGD-modellen og GDQ baserer seg på over 30 års forskning på over 12 000 arbeidsgrupper, spredt over et antall sektorer/bransjer og kulturer.

 

 

Kontakt oss om Gruppe - og teamutvikling

May Helen Myhre

Seniorkonsulent


976 71 003 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner