Virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling handler om å jobbe strategisk med arbeids- og forbedringsprosesser som involverer og engasjerer leder- og medarbeiderressursene til stadig å fokusere på samhandling samt organisatoriske og økonomiske forbedringer. Gjennom analyser, rådgivning, coaching og skreddersydde opplæringstiltak for ledere, team og medarbeidere, bistår vi våre kunder med å skape betydelige resultater.

Vi skaper bevegelse, engasjement og resultat hos våre kunder

Din Utvikling og våre resultatorienterte konsulenter jobber med ambisiøse virksomheter som ønsker ekstern ekspertise for videre vekst og utvikling av ledere, team og medarbeiderressursene. Et samarbeid med Din Utvikling innebærer tilgang på solid rådgiverkompetanse innen ledelse, ledergruppeutvikling, coaching, teamutvikling og salgsutvikling, understøttet med tilgang til en rekke funksjonelle og effektive verktøy for analyse, utvikling og måling av effekt. Dette gjør oss og våre kunder handlingskraftige! 

Vi skaper bevegelse, engasjement, samspill og resultater. Våre kunder verdsetter vår evne til å kartlegge, utfordre, være direkte og drifts-/forretningsorienterte, samt stille de gode effektive spørsmålene som skaper; refleksjon og utvikling, ansvarliggjøring, tydeliggjøring av mål og retning.

Kontakt oss om Virksomhetsutvikling

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›

Lederutvikling

Bedriftsintern lederutvikling som tydeliggjør og videreutvikler lederrollen i tråd med bedriftens strategier, retning, lederprinsipper og ønsket lederskap.

Les mer ›

Ledergruppeutvikling

Etablere/videreutvikle effektive ledergrupper, basert på anerkjent forskning og verktøy. Resultatorientert tilnærming som sikrer økt effektivitet, økt samhandling og bedre beslutningsprosesser i gruppen.

Les mer ›

Gruppe- og teamutvikling

Forskning viser at det finnes en klar kobling mellom gruppers ulike faser og bedriftens økonomiske resultater. Vi bistår våre kunder med å utvikle høyt presterende team/arbeidsgrupper, med bruk av anerkjente verktøy og metodikk. Våre rådgivere analyserer status, tydeliggjør forbedringsområder og arbeider prosessuelt med å øke gruppens samhandlingseffektivitet og resultater. 

Les mer ›

Salgsutvikling/salgscoaching

Veiledning knyttet til utvikling av salgskultur, optimalisering av salgs- og serviceapparatet, sparring på salgsstrategier, tilnærming til markedet, beste praksis samt coaching av salgsledere, teamledere og KAM-er.

Les mer ›

Salgstrening

Vi bistår i skreddersøm og gjennomføring av salgstreningsprogrammer som understøtter bedriftens salgsstrategier, ønsket salgskultur og proaktiv tilnærming til salg/mersalg.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner