Rekruttering

Vellykket rekruttering innebærer å finne og velge ut den beste kandidaten til stillingen. Rekruttering er komplekst og alle ønsker vi å minimere risikoen for kostbare feilansettelser. Vår kompetanse og metodikk, våre sertifiserte verktøy og vårt store nettverk er det som skal til for å lykkes.

Ledige stillinger/Legg inn CV

Finne riktig kandidat

Nøkkelpersoner påvirker din organisasjons fremtid. Vi har lang erfaring med rekruttering til alle organisasjonsnivåer og vet hvordan vi får tak i aktuelle kandidater for din bedrift. Våre konsulenter bidrar til et positivt omdømme for din organisasjon, så vel for den som får jobben, som for den som får avslag. 

Avhengig av hvilke ferdigheter du leter etter, benytter vi ulike metoder og kanaler for å identifisere og tiltrekke oss kandidater for rekruttering med riktig bakgrunn. Som erfarne rekrutterere har vi bygget opp et omfattende nettverk med personer som venter på den rette utfordringen. Alle involverte parter skal sitte igjen med en påbyggende kunnskap om rekruttering, som kan benyttes senere i den aktuelle personen, eller organisasjonens aktiviteter.

Rekrutteringsprosessen

Innledningsvis utarbeides kravspesifikasjon og kandidatkrav. I tillegg konkretiseres ønskede personlige egenskaper. Sammen oppretter vi en unik profil for stillingen. Våre konsulenter systematiserer rekrutteringsprosessen og holder deg oppdatert. Vi tilbyr høy fleksibilitet med tanke på valg av løsning og ønsket involvering i prosessen fra din side. Våre konsulenter har høy integritet, sikrer prosesskvaliteten, benytter kompetansebaserte og strukturerte intervjuer samt sertifiserte verktøy. Dette gir et solid utgangspunkt for rekruttering, vårt søk eller stillingsannonse og for å treffe rett.

 

Eiendomsverdi har gjennom flere år støttet oss på Din utvikling i vårt rekrutteringsarbeid. Systematisk og god faglig tilnærming til rekrutteringsprosessen har gitt oss vellykkede ansettelser for både selskapet og den nyansatte. 
Espen Relbo 
Daglig leder Eiendomsverdi AS

Kontakt oss om Rekruttering

Bjørn Smulders

Leder avd. Rekruttering / Partner


909 91 280 Les mer ›

Marita M. Christensen

Seniorkonsulent/ Headhunter


976 66 999 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner