Personlighets- og evnetester

Gode tester øker sannsynligheten for å finne «rett person på rett plass til rett tid». Vi tilbyr etablerte, godt dokumenterte og sertifiserte personlighets- og evnetester som benyttes av erfarne rådgivere som hjelper dere å identifisere de rette kandidatene på rett måte.

 

Personlighetstester

Når man "måler personlighet" handler det om å identifisere og måle de personlighetstrekkene som avgjør hvor godt en kandidat passer i en stilling. Dette krever at stillingskravspesifikasjonen utarbeides på en god måte, og at både rådgiver og kunde forstår hvilke personlighetstrekk som er avgjørende for jobbsuksess. Noen av de verktøyene vi bruker i slike prosesser er:

  • cut-e Shapes / Views 
  • cut-e Views 
  • Profiles XT 

I tillegg er flere av våre rådgivere sertifiserte brukere av andre typer personlighetstester som både brukes både i rekruttering og utviklingssammenheng.

Evnetester

Evnetester kan være svært effektive verktøy for å identifisere kandidater med ønskede kognitive egenskaper, kandidatens potensiale for å lære nye ting, eller evnen til logisk og analytisk tenkning. Noen av verktøyene vi benytter er:

  • cut-e Scales
  • Profiles XT

Våre rådgivere kan gi deg gode råd om hvor mye (eller hvor lite) du bør teste kandidater i forskjellige roller, og hvilke verktøy som bør benyttes i ulike situasjoner. 

Kontakt oss om Personlighets- og evnetester

Rune Skaug

CTO / Produktsjef Målinger


909 95 161 Les mer ›

Bjørn Smulders

Leder avd. Rekruttering / Partner


909 91 280 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner