Medarbeiderundersøkelser

Stadig ny forskning viser at engasjerte ansatte øker sannsynligheten for bedre resultater. Dette kan gi utslag i økt produktivitet, større overskudd, høyere lojalitet, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

Last ned vår brosjyre om medarbeiderundersøkelser her.

HKI - Medarbeiderundersøkelser som måler humankapital

Ved bruk av gode måleverktøy og oppfølgingsprosesser kan organisasjoner jobbe mer effektivt for å øke engasjementet blant sine ansatte. Vi hjelper våre kunder ved å tilby HKI-målinger – medarbeidermålinger basert på humankapitalindekser. Disse målingene har fokus på enkle og gode spørsmål, og oppfølging basert på resultatene i hver enkelt arbeidsgruppe. Dette gjør at ansatte får muligheten til å påvirke arbeidsklimaet og engasjementet der det betyr mest - i egen arbeidsgruppe.

Vi måler (og hjelper våre kunder til å bli bedre) innen disse og andre områder:

  • Identifikasjon – i hvor stor grad identifiserer vi oss med selskapet
  • Energi og engasjement – evnen til å utføre arbeid på best mulig måte
  • Kunnskap, kunnskapsdeling og samarbeid
  • Omdømme – hva tenker våre interne eller eksterne kunder om oss?
  • Ledelse og selvledelse
  • Praktisk etterlevelse av verdier

Vi hjelper dere også å kartlegge om det er viktige faktorer som hindrer engasjement.

Kontakt oss om Medarbeidermålinger

Daniel Tjønn Thingvoll

Prosjektkoordinator Målinger


472 32 146 Les mer ›

Rune Skaug

CTO / Produktsjef Målinger


909 95 161 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner