Målinger

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med utviklingsarbeid er at man har et klart bilde av nå-situasjonen. Dette gjelder både utviklingsarbeid i grupper og når man jobber individuelt med ledere og medarbeidere.

Måling av engasjement hos Medarbeidere, Ledere eller Kunder

Din Utvikling er din partner for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, lederevalueringer og kundetilfredshetsundersøkelser. Våre konsulenter har lang erfaring med oppfølging og gjennomføring av denne typen undersøkelser. Vi forbereder ledere og ansatte på prosessen, og hjelper til med både faglig oppsett og teknisk gjennomføring. Rapportene er enkle og pedagogiske, og er tilpasset toppledelse, linjeledere og hver enkelt arbeidsgruppe. Våre erfarne konsulenter kan deretter hjelpe dere med oppfølgingen, både i ledergrupper og andre grupper hvor det er ønskelig.

Kontakt oss om Målinger

Daniel Tjønn Thingvoll

Prosjektkoordinator Målinger


472 32 146 Les mer ›

Rune Skaug

CTO / Produktsjef Målinger


909 95 161 Les mer ›

Medarbeidermålinger

Våre viktigste verktøy for å måle og forbedre engasjement blant medarbeidere er HKI (HumanKapitalIndekser). Vi har jobbet med HKI i over 10 år, og viderefører både kompetanse og verktøy fra HumanKapitalGruppen (en del av Din Utvikling siden 2013).

Les mer ›

Ledermålinger

Vi vet hvilke lederkompetanser som skiller gode og dårlige ledere. Basert på dette tilbyr vi måling av lederskap på flere nivåer, fra enkle lederindikatorer som en del av medarbeidermålingen til større 360-evalueringer som en del av et lederutviklingsprogram.

Les mer ›

Kundetilfredshetsmålinger

Leverandører som klarer å frembringe positive føleleser hos sine kunde oppnår lojalitet og engasjement fra kundene. Gjennom enkle omdømmemålinger med høy svarprosent kan vi raskt avdekke om relasjonskvaliteten er slik at disse følelsene skapes.

Les mer ›

Personlighets- og evnetester

Gode tester øker sannsynligheten for å finne «rett person på rett plass til rett tid». Vi tilbyr etablerte, godt dokumenterte og sertifiserte personlighets- og evnetester som benyttes av erfarne rådgivere som hjelper dere å identifisere de rette kandidatene på rett måte.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner