Prosjektstøtte/lederstøtte

Vi har lang erfaring fra å bistå kunder som objektiv tredjepart, både med hensyn til kvalitetssikring av prosesser og lederstøtte.

Støtteområder

Sammen med ledelsen/de tillitsvalgte kan vi ved behov bidra som objektiv tredjepart. Gjennom vår ekspertise vil du som kunde ha en samtalepartner med hensyn til eksempelvis prosessplanlegging, kvalitetssikring, rådgivning og veiledning. Herunder også lederstøtte og individuell veiledning av ledere i prosessen.

Kontakt oss om Prosjektstøtte/lederstøtte

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner