Privatøkonomisk rådgivning

Rådgivningen gjennomføres over 2 timer og belyser hvilke forhold som vil kunne påvirke fremtidig økonomisk situasjon, eventuelle offentlige ytelser, blant annet som arbeidssøker eller ved svekket helse. Våre økonomiske rådgivere utøver også pensjonsrådgivning ved behov. 

Forståelse for egen situasjon

Kandidaten mottar på forhånd et informasjonsskriv om møteinnhold og medbringer aktuell dokumentasjon. Det foretas konkrete beregninger som belyser kandidatens situasjon. I møtet synliggjøres og belyses hva mulige alternativer kan innebære. Kandidaten mottar dokumentasjon på de beregninger som foretas.

Det gis også råd og veiledning med hensyn til hensiktsmessig planlegging av privatøkonomi. I samtalen fokuseres det på kandidatens ståsted, ønsker og behov.

 Aktuelle emner

  • Dagpenger og offentlig regelverk
  • Ytelser i tilfeller ved svekket helse
  • Sluttavtaler, sluttpakker og virkninger av disse
  • Skatteberegninger og netto disponibel inntekt
  • Pensjons- og forsikringsordninger
  • Låne- og spareforhold

 

"Medarbeiderne våre har mottatt profesjonell hjelp i kartlegging av privatøkonomiske forhold, konsekvens- og mulighetsberegninger, planlegging og konkrete økonomiske grep. Dette har gitt den enkelte bedre oversikt, kontroll og gjennom dette økt trygghet."
-Eivind Sporsem, Omstillingssjef i TINE SA

Kontakt oss om Privatøkonomisk rådgivning

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner