Outplacement/karriereveiledning

Outplacement er et skreddersydd, fleksibelt og individuelt tilpasset karriereveiledningsprogram som bistår kandidaten i alle prosesser frem mot ny jobb. Tjenesten tilbys ofte kandidater ved overtallighet eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tidsperspektiv og arbeidsmåte

Programmet strekker seg oftest over 3-6 måneder, men kan tilpasses med raskere eller lengre løp. Som kandidat får man tildelt sin egen profesjonelle karriererådgiver (jobb Coach) som gjennom en strukturert prosess bistår hele veien frem mot ny løsning. Våre coacher har lang erfaring innen ledelse, rekruttering, HR, kombinert med solid konsulent-/veiledererfaring.   Programmet består av tre deler; 1) Analysefase, 2) Mål og virkemidler, 3) Realisering.

Emner i Outplacement-programmet

  • Personprofil analyse og egenvurdering
  • Faglige og personlige kvalifikasjoner, verdier
  • Kompetanse- og karriereprofil
  • Definere karriere-/jobbmål
  • Profesjonell og selgende CV
  • Annonseanalyse og spissing av søknader
  • Nettverksarbeid og markedsføringsplan
  • Bruk av sosiale medier/LinkedIn
  • Forberedelse til intervjuer og intervjutrening
  • Handlingsplan, motivasjon og behovsstyrt coaching

"Peterson har siden 2006 samarbeidet med Din Utvikling i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Samtlige ledere har kommet over i nye attraktive stillinger i programperioden. Vi opplever Din Utviklings outplacementtjenester som fleksible, markedsorienterte og effektfulle." 
-Ingrid Johansen, Personaldirektør Peterson Packaging AS

Kontakt oss om Outplacement

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner