Outplacement

Outplacement er et individuelt tilpasset karriereprogram beregnet på personer som er sagt opp som følge av nedbemanning, eller er tilbudt en pakke for å si opp stillingen sin.

Outplacement er en del av en karriereomstillings-prosess og er er av våre kjernetjenester, sammen med blant annet virksomhetsutvikling, målinger og rekruttering. 

Tidsperspektiv og arbeidsmåte

Outplacement-programmet strekker seg over 3-6 måneder, men kan tilpasses med raskere eller lengre løp. Programmet inneholder en Jobbsøkerkompetansedel og en karriereveiledningsdel. Ved større grupper tilpasses oftest felles Jobbsøkerkurs og deretter individuell karriereveiledning. For enkelthenvendelser er Jobbsøkerkompetansedelen integrert i karriereveiledningen. Gjennom deltakelse i outplacement-programmet får kandidaten sin egen profesjonelle karriererådgiver som bistår i alle deler av prosessen frem til ny jobb.

Emner i Outplacement-programmet

  • Kompetanseprofil og egenvurdering
  • Definere karrieremål
  • Nettverksarbeid og markedsføringsplan
  • Vurdering og sparring mot jobbsøknader
  • Forberedelse til intervjuer og intervjutrening
  • Eventuell Jobbsøkerkompetansedel for deltakere som ikke deltar på Jobbsøkerkurs 

"Peterson har siden 2006 samarbeidet med Din Utvikling i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Samtlige ledere har kommet over i nye attraktive stillinger i programperioden. Vi opplever Din Utviklings outplacementtjenester som fleksible, markedsorienterte og effektfulle." 
-Ingrid Johansen, Personaldirektør Peterson Packaging AS

Om Din Utvikling

Din Utvikling er et verdistyrt selskap. Verdiene våre er et resultat av en omfattende prosess i alle deler av organisasjonen. Eiere, ledelse og medarbeidere har alle hatt mulighet til å påvirke verdigrunnlaget, og verdiene er deretter rullet ut i selskapet som et viktig styringsverktøy.

Din Utvikling arbeider med mennesker, organisasjoner og endringsprosesser.  Vi er organisert i to selskaper: Din Utvikling Consulting AS leverer konsulenttjenester til både private og offentlige virksomheter, mens Din Utvikling AS er leverandør til NAV og jobber primært med arbeidsformidling for jobbsøkere.

Din Utvikling Consulting AS sine involveringsbaserte og forretningsmessige tilnærminger bidrar til å skape bedre resultater for våre kunder. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen virksomhetsutvikling, organisasjonsmålinger, rekruttering og karriereomstilling.

Din Utvikling AS bidrar i samspill med NAV med det som skal til for å skape bærekraftige løsninger for den enkelte. Vi skal endre norsk arbeidsliv ved å bygge bro mellom individ og organisasjon. Kontakt oss dersom din bedrift trenger bistand til outplacement eller karriereomstillingsprosesser. 

Kontakt oss om Outplacement

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner