Outplacement/karriereveiledning

Outplacement er et individuelt tilpasset karriereprogram beregnet på personer som er sagt opp som følge av nedbemanning, eller er tilbudt en pakke for å si opp stillingen sin.

Tidsperspektiv og arbeidsmåte

Outplacement-programmet strekker seg over 3-6 måneder, men kan tilpasses med raskere eller lengre løp. Programmet inneholder en Jobbsøkerkompetansedel og en karriereveiledningsdel. Ved større grupper tilpasses oftest felles Jobbsøkerkurs og deretter individuell karriereveiledning. For enkelthenvendelser er Jobbsøkerkompetansedelen integrert i karriereveiledningen. Gjennom deltakelse i outplacement-programmet får kandidaten sin egen profesjonelle karriererådgiver som bistår i alle deler av prosessen frem til ny jobb.

Emner i Outplacement-programmet

  • Kompetanseprofil og egenvurdering
  • Definere karrieremål
  • Nettverksarbeid og markedsføringsplan
  • Vurdering og sparring mot jobbsøknader
  • Forberedelse til intervjuer og intervjutrening
  • Eventuell Jobbsøkerkompetansedel for deltakere som ikke deltar på Jobbsøkerkurs

 

"Peterson har siden 2006 samarbeidet med Din Utvikling i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Samtlige ledere har kommet over i nye attraktive stillinger i programperioden. Vi opplever Din Utviklings outplacementtjenester som fleksible, markedsorienterte og effektfulle." 
-Ingrid Johansen, Personaldirektør Peterson Packaging AS

Kontakt oss om Outplacement

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner