Jobbsøkerkurs

Kurset tilfører kunnskap, trening, profesjonelle ferdigheter og verktøy i alle deler av jobbsøkerprosessene. Vi gjennomfører kun bedriftsinterne kurs, ofte kombinert med påfølgende individuell karriereveiledning. 

Arbeidsmåter

Kurset går over 3-5 dager, avhengig av gruppestørrelse og kundens behov. Kurset, valg av kursledelse og tilhørende kursmateriell tilpasses kunde og målgruppe. I kurset inngår en web-basert personanalyse. Kurset tilrettelegges som en kombinasjon av undervisning, praktisk trening i grupper og individuell veiledning. Etter endt kurs er deltakeren selvhjulpen og faglig trygg med hensyn til å søke jobber og gi et profesjonelt inntrykk i intervjuer.

Emner i kurset

  • Kompetansekartlegging, personlig utvikling og personanalyse
  • Utvikling av profesjonell CV (kompetansebasert)
  • Dybdeanalyse av annonser og utvikling av profesjonelle søknader
  • Kommunikasjon og presentasjonsferdigheter
  • Intervjufasen og praktisk intervjutrening
  • Bruk av sosiale medier/LinkedIn
  • ettverk og personlig markedsplan

 

”Vi har siden 2005 benyttet oss av Din Utviklings tjenester i omstillingsprosesser. Tilbakemeldingene er unisone: profesjonelt gjennomført, dyktige kursinstruktører, tilpasset kursmateriell og virkningsfulle treningssekvenser."
-Thor-Åge Karlsen, Leder Team Personal, Nortura SA

Kontakt oss om Jobbsøkerkurs

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner