Trening av ledere i §15-1-samtaler

En av lederens utfordrende oppgaver er å gjennomføre vanskelige og ubehagelige samtaler med sine ansatte, spesielt knyttet til omstillingsprosesser som resulterer i avvikling av arbeidsforhold (avviklingssamtalen, jfr. AML § 15-1)

Tilpasset opplæring

Kurs i avviklingssamtalen gjennomføres på én dag og tilpasses med en blanding av teori, cases og trening. I forkant av kurset foretas en gjennomgang/kvalitetssjekk av rutiner knyttet til prosess, utvelgelseskriterier, innkalling til avviklingssamtaler, samt dokumentasjon som er planlagt anvendt i selve samtalen. Dette sikrer et mest mulig skreddersydd kurs for deg som kunde.

Kurset gir lederne ferdigheter og trygghet i alle faser knyttet til forberedelser og gjennomføring av samtalen.

Emner i kurset

  • Lederrollen i omstilling.
  • Krav i lovverket og intensjonen med samtalen.
  • Planlegging og gjennomføring av avviklingssamtalen.
  • Kommunikasjon og rammer for samtalen.
  • Håndtering av følelser og ulike reaksjonsmønstre.
  • Evaluering og oppfølgingsaktiviteter.

Kontakt oss om Avviklingssamtalen

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner