Karriereomstilling og karriereveiledning

En vellykket omstillingsprosess kjennetegnes ved at bedriften har tilrettelagt nødvendig støtte for de berørte i overgangen til ny jobb, samtidig som ledelsen og organisasjonen underveis har klart å opprettholde fokus på daglig drift og leveranser. 

Tilrettelagt gjennomføring

Er du en person som har mottatt tilbud om karriereveiledning/outplacement som en del av en sluttpakke, eller er du en bedrift som skal gjennomføre nedbemanning og ønsker en ekstern samarbeidspartner som kan bistå den/de berørte over i ny jobb?

Din Utvikling besitter landets største team av karriereveiledere, fordelt på over 20 avdelinger på landsbasis. Sammen med våre kunder tilrettelegger vi et utvalg av effektfulle karrieretjenester som imøtekommer kandidatens behov for støtte i overgangen til ny jobb/løsning. Din Utvikling har vært engasjert til å bistå som samarbeidspartner i noen av Norges mest mediaomtalte nedbemanningsprosesser de senere årene. Siden 2004 har vi bistått over 12 500 kandidater, hvor ca 95 % har fått seg jobb.

Vi jobber med kandidater fra alle nivåer i organisasjonen og håndterer både enkelthenvendelser, til store gruppevise omstillingsoppdrag.

Din Utvikling er medlem og norsk representant for en av verdens ledende selskaper innen Outplacement og Executive Coaching – OI Global Partners, representert med over 1200 konsulenter i 30 land.

Nedenfor følger oversikt på et utvalg av våre tjenesteområder innen Karriereomstilling.

 

Kontakt oss om Karriereomstilling

Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner


909 70 113 Les mer ›

Jobbsøkerkurs

Praktisk kurs som gir deltakeren innsikt i alle deler av jobbsøkerprosessen samt sikrer at alle jobbsøkerverktøy kommer på plass og blir optimalisert.

Les mer ›

Outplacement/karriereveiledning

Et effektfullt individuelt tilpasset karriereveiledningsprogram hvor kandidaten og dedikert rådgiver/jobb-Coach arbeider prosessuelt mot ny jobb/løsning.

Les mer ›

Privatøkonomisk rådgivning

Rådgivningen tar utgangspunkt i deltakers individuelle situasjon og gir en oversikt over egen økonomi og fremtidige muligheter. Vi tilbyr også pensjonsrådgivning.

Les mer ›

Trening av ledere i §15-1-samtaler

Omstillingsprosesser fører ofte til avvikling av arbeidsforhold og avviklingssamtalen er en krevende oppgave for mange ledere. Vi gir lederne ferdigheter og trygghet i gjennomføring av samtalen.

Les mer ›

Prosjektstøtte/lederstøtte

Vi har lang erfaring fra å bistå kunder som objektiv tredjepart, både med hensyn til kvalitetssikring av prosesser og lederstøtte.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner