Karriereomstilling

En vellykket omstillingsprosess kjennetegnes ved at bedriften har tilrettelagt nødvendig støtte for de berørte i overgangen til ny jobb, samtidig som ledelsen og organisasjonen underveis har klart å opprettholde fokus på daglig drift og leveranser. 

Tilrettelagt gjennomføring

Sammen med våre kunder tilrettelegger vi et utvalg av karrieretjenester som imøtekommer behov for støtte i overgangen til ny karriere. Vi jobber med alle nivåer i organisasjonen og håndterer både små og større omstillingsoppdrag. Siden vår oppstart i 2004 har vi gjennomført karriereomstillingstjenester for over 11 500 kandidater over hele landet, og 95 % av våre kandidater har som resultat av dette fått seg ny jobb.  

Klikk deg inn på våre tjenesteområder under, eller kontakt en av våre medarbeidere om du har spørsmål om innhold, tilpasning og leveranse.

Vis kontaktskjema

Kontakt oss om Karriereomstilling

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›

Jobbsøkerkurs

Kurset er beregnet for alle som er i jobbsøkerprosesser og for bedrifter som har behov for omstrukturering.

Les mer ›

Outplacement/karriereveiledning

Outplacement er et individuelt tilpasset karriereprogram. Deltakere i Outplacement får profesjonell bistand til å komme i nytt virke.

Les mer ›

Privatøkonomisk rådgivning

Rådgivningen tar utgangspunkt i deltakers individuelle situasjon og gir en oversikt over egen økonomi og fremtidige muligheter.

Les mer ›

Trening av ledere i §15-1-samtaler

Omstillingsprosesser fører ofte til avvikling av arbeidsforhold. Avviklingssamtalen er nedfelt i arbeidsmiljøloven, og er i seg selv en krevende oppgave.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner