Tjenester

Din Utvikling arbeider overordnet innenfor fire ulike forretningsområder. Vi har et solid fotfeste innenfor hvert enkelt område. Vi besitter en rekke kartleggings,- måle- og evalueringsverktøy som avdekker status og underbygger viktige beslutninger innen ledelse og virksomhetsutvikling hos våre kunder. Din Utvikling er en fullverdig og høyst profesjonell samarbeidspartner for selskaper som ønsker å jobbe ytterligere helhetlig og strategisk med videreutvikling av organisasjonen. 

 

Karriereomstilling

Din Utvikling har lang erfaring med å ivareta mennesker i omstillingsprosesser, både i privat og offentlig sektor. Vi tilrettelegger et utvalg av karriereveiledningstjenester til støtte i overgangen til ny jobb.

Les mer ›

Virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling er for oss en langsgående prosess, der nødvendige tiltak tilpasses virksomhetens skiftende behov. Det styrende spørsmålet er: "Hva skal være annerledes etterpå?"

les mer ›

Målinger

Tiltaksorienterte målinger er et verktøy for å utvikle din virksomhet mot stadig bedre lønnsomhet. Vi har kompetanse både til å gjennomføre målinger og til å anbefale tiltak.

Les mer ›

Rekruttering

Det viktigste i en rekrutteringsprosess er at den som blir ansatt fungerer godt, trives, presterer og blir i jobben. Det du investerer i god rekrutteringsbistand tjener du inn ved ansettelsen av den beste kandidaten og ivaretagelsen av omdømmet til din organisasjon.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner