Din Utvikling vil ansette flere karriereveiledere

Din Utvikling vil ansette flere karriereveiledere, og først og fremst veiledere som allerede har oppdrag for selskapet som konsulenter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet bestilte i høst en rapport ettersom blant annet fagbevegelsen mente at Din Utvikling i for stor grad baserte seg på konsulenter. 

Flere instanser

Saken har vært behandlet hos NAV Rogaland, vært innom Arbeidstilsynet og endte til slutt opp i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Ingen av instansene klarte å konkludere i dette spørsmålet. Advokatfirmaet Wiersholm fikk i slutten av oktober oppdraget med å undersøke om konsulenter i Din Utvikling skal anses som fast ansatte på grunn av tilknytningsformen. Wiersholm har i sin rapport til direktoratet konkludert med at de fleste konsulentene i Din Utvikling er å betrakte som faste medarbeidere.

Til etterretning

- Vi tar rapporten til etterretning. Vi har det siste halve året ansatt mange av konsulentene i faste stillinger, men samtidig er det en del konsulenter som ønsker frihet og fleksibilitet og dermed ikke ønsker seg fast ansettelse. Vi er i en situasjon hvor vi enten må tvinge konsulenter til fast ansettelse, eller de må finne seg andre oppdragsgivere, noe som er litt spesielt i et moderne arbeidsmarked, sier strategisk rådgiver Hans V. Sunde i Din Utvikling. Hovedkonklusjonen til Wiersholm er at staten i fremtidige anbudskonkurranser må være mer tydelig på at virksomheter som velges, har faste medarbeidere.

Ønsker flere ansatte

- Vår virksomhet ønsker flere faste ansatte, men kompetansen vi søker er ikke nødvendigvis enkel å få tak i. I tillegg vet medarbeiderne at jobben i realiteten ikke har en varighet ut over anbudsperioden. På samme måte som det offentlige måtte ut i markedet og hente inn eksterne til å gjennomføre arbeidsmarkedstiltak, må vi som organisator også bruke ekstern kompetanse eller underleverandører i tillegg til egne ansatte. Vanligvis er det ikke noe uvanlig i dette, sier Sunde. Advokaten til Din Utvikling er ikke enig i konklusjonene til Wiersholm og peker på at alle instanser som har behandlet saken i forkant ikke klarte å konkludere.

Rogaland

- Wiersholm konkluderte i løpet av noen uker der andre kompetente instanser har vært i tvil. Rapporten har også mangelfulle sider og selvmotsigelser i argumentasjonen. Vi vil likevel følge konklusjonen samtidig som vår advokat drøfter rapportens mangelfulle sider med NAV og direktoratet, fortsetter Sunde. 

Din Utvikling utfører på vegne av NAV tiltak for å få flere tilbake i jobb. Spesielt i Rogaland har Din Utvikling hatt høy aktivitet på grunn av oljekrisen, noe som skaper høy arbeidsledighet. På landsbasis har nærmere 30.000 personer fått hjelp og veiledning i regi av Din Utvikling. 

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner