Din Utvikling satser på Horeca

Din Utvikling Consulting tilbyr i samarbeid med selskapet Horecautvikling (www.horecautvikling.no) et konsulentteam med spisskompetanse innen virksomhetsutvikling i Horeca-markedet.

Vi i dette konsulentteamet er spesialisert i å løse utfordringer i hotell- og restaurantbransjen, særskilt innen å skape effektive arbeidsrutiner, sikre samhandling mellom ledere og medarbeidere samt effektivisere kundens verdikjede.

Teamet har i snitt 25-30 års erfaring som ledere og konsulenter i Horeca-bransjen, og vi er et kraftsenter i denne bransjen når det gjelder å støtte den enkelte kundes behov for endring, utvikling og økt konkurransekraft, herunder: hvordan tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere.


Våre kompetanseområder:

Kartlegging, analyse og driftsbistand
Lederutvikling og -støtte
Serviceskole (lederutvikling, teamutvikling, medarbeiderutvikling, servicekurs m.m.)
Utvikling av salgsapparatet


I tett samarbeid med oppdragsgivers ledelse gjør vi oss kjent med virksomhetens utfordringer og skreddersyr løsninger i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Vi kartlegger virksomhetens drift, arbeidsstruktur og verdikjede, avdekker potensialet for reduksjon av varekostnader og effektuerer nødvendige tiltak. Vi bidrar også til å sikre og videreutvikle ledernes kompetanse innen ledelse, personalforvaltning, lover og avtaler.

Gjennom samtaler og undervisning jobber vi med holdninger og bidrar til at medarbeiderne hver dag tar ansvar i sine forskjellige posisjoner.

Vår forretningsorienterte tilnærming sikrer full effekt av personalressursene, tydelige og operative ledere, mindre turnover, økt jobbengasjement, økt servicegrad, økt kundetilfredshet og –lojalitet, fokus på salg/mersalg, forbedret bunnlinje og redusert sykefravær.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner