Våre verdier

Din Utvikling er et verdistyrt selskap. Verdiene våre er et resultat av en omfattende prosess i alle deler av organisasjonen. Eiere, ledelse og medarbeidere har alle hatt mulighet til å påvirke verdigrunnlaget, og verdiene er deretter rullet ut i selskapet som et viktig styringsverktøy.

Arbeidslykke
Arbeidslykke betyr at jeg byr raust på meg selv. Gjennom kunnskapsdeling og humor skaper jeg glede og mestring.

 

Bevegelse
Bevegelse betyr at jeg er innovativ, nysgjerrig og engasjert. Jeg evner å omstille meg og møter krav og situasjoner med en fremoverlent holdning. Jeg ser etter nye muligheter og utfordrer det etablerte.

 

Integritet
Integritet betyr at jeg går den veien jeg sier, holder det jeg lover og kommuniserer tydelig om planen endres. Jeg tar initiativ, er handlekraftig og følger opp, også når det er ubehagelig.

 

Verdighet
Verdighet betyr at jeg gjennom min holdning og atferd respekterer enkeltindividets ulikheter. Jeg møter deg der du er.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner