Zinar Serhan

Koordinator Karrieresenter Oslo

922 18 322

Kurs i Traumebevisst omsorg. Kurs i Aggression Replacement Training (ART). Vergekurs og konflikthåndteringkurs.

Zinar har lang erfaring innen miljøterapeutisk arbeid, og ni års erfaring innen organisatorisk arbeid, endringsprosesser, relasjonsbygging, koordinerings- og utredningsarbeid. Han har sterke evner innen analyse og kartlegging, og kan vise til gode resultater innen relasjonsskader.

Zinar evner å skape positive relasjoner basert på trygghet, troverdighet og tydelighet. Han motiveres av en variert arbeidsdag som kan utfordre hans kompetanse, og å være med på et positivt endringsarbeid. Han er alltid ivrig etter å lære, utvikle og inspirere seg selv og andre. 

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner