Susanne Wilkens

Regionsleder

971 62 617

Utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo, med videreutdanning innen prosjektledelse fra BI. Susanne har i tillegg gjennomført lederkurs i Supported Employment.

Susanne har mange års erfaring fra NAV, hvor hun blant annet har hatt ansvar for markedsarbeid og fungert som controller innen fagområdet tiltak og virkemidler. Her har hun også igangsatt og driftet ulike arbeidsrettede prosjekt rettet mot næringslivet i Østfold. Susanne har tidligere jobbet med rekruttering og personalutvelgelse.

Susanne er en løsningsorientert, engasjert og positiv dame med kunnskap om endringsprosesser, prosjektledelse, målstyring, opplæring og organisasjonsutvikling. Hun er en glad mulighetstenker som er tydelig og konkret og med stor gjennomføringsevne.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner