Mari Berg Vaule

Avdelingsleder

993 27 844

Mari har en bred folkehelseutdannelse på masternivå og har fattet særlig interesse for helhetlig helseforståelse, tverrfaglige samarbeid og motiverende samtale.

Hun har variert og solid erfaring fra privat og offentlig sektor med undervisning og utviklende samspill med ulike grupper mennesker. Hun har hatt fagansvar i rollen som idrettspedagog i barnehage, og har betydelig erfaring som lærer. Det å møte mennesker der de er på en empatisk måte er viktig for henne. I Din Utvikling er hun karriereveileder.

Mari er raus, inkluderende og oppleves som en inspirerende gledesspreder, samt at hun evner å se og anerkjenne enkeltmennesker for den de er.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner