Rolf Thomas Sevendal

Seniorkonsulent

456 30 010

Thomas har over 20 års nasjonal og internasjonal ledererfaring fra private og offentlige virksomheter. Siden 2012 har Thomas jobbet fulltid som konsulent, coach og mentor, primært i Norge og London. 

Han har solid erfaring med utviklingsprosesser i offentlig sektor, herunder The City of London, fylkeskommuner, helseforetak samt en rekke private organisasjoner. Han jobber med prestasjonsmentoring, leder- og organisasjonsutvikling, samt fasilitering av ulike innovasjons- og endringsprosesser. Han har også spesialisert seg i konflikt-, stress- og krisehåndtering, både på operasjons- og systemnivå.

I tillegg holder han foredrag om blant annet ledelse og motivasjon, menneskehjernen og mentale modeller, læring og transformasjon, innovasjon og organisasjonsutvikling. 

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner