Rolf Thomas Sevendal

Seniorkonsulent

456 30 010

Thomas har over 20 års nasjonal og internasjonal ledererfaring fra private og offentlige organisasjoner. Siden 2012 har Thomas jobbet fulltid som konsulent, coach og mentor primært i Norge og London. 

Han har solid erfaring med utviklingsprosesser i kommunesektoren, herunder The City of London, fylkeskommuner, helseforetak samt en rekke kunder i privat sektor. Han jobber med prestasjonsmentoring, leder- og organisasjonsutvikling, samt fasilitering av ulike innovasjons- og endringsprosesser. Han har også spesialisert seg i konflikt-, stress- og krisehåndtering, både på operasjons- og systemnivå.

I tillegg holder han foredrag om blant annet menneskehjernen, mentale modeller, prestasjon, læring, transformasjon og innovasjon, samt organisasjonsutvikling.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner