Bjørn-Eirik Buschmann

Daglig leder / Partner

909 70 113

Bjørn-Eirik er en av selskapets 3 gründere. Han forestår nå den daglige ledelsen av selskapet, samtidig som han har fagansvar for vår anerkjente avdeling innen Karriereomstillingstjenester.

Bjørn-Eirik har 25 års erfaring som leder, markedssjef, rådgiver/seniorkonsulent i norske og internasjonale organisasjonsutviklingselskaper, og som rådgiver innen karriereomstilling/jobbtransisjoner. Dette innbefatter prosjekt- og lederstøtte i noen av landets mest mediaomtalte og omfattende nedbemanningsprosesser,  herunder design av virkningsfulle tjenester som sikrer gode arbeidsprosesser og bistår berørte over i nye stillinger.  

Som person er Bjørn-Eirik en god relasjonsbygger, proaktiv, resultatorientert, ærekjær og med høy servicegrad.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner